[Kiu ERP] Hướng dẫn chức năng báo cáo

ឆានែលសាធារណៈ / Vietnamese

Xem và trích xuất báo cáo trong hệ thống Kiu ERP

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់

ចែករំលែកតំណ

Use permanent link to share in social media

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់

បើមានផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់៖ ចូល ដើម្បីផ្ញើ video ដោយអ៊ីម៉ែល!

Xem và trích xuất báo cáo trong hệ thống Kiu ERP

មើល

  • 3756 Total Views
  • 3756 Website Views

សកម្មភាព

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

→ រាប់ចំនួន

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+