[Kiu ERP] Hướng dẫn chức năng báo cáo

Kênh Công cộng / Vietnamese

Xem và trích xuất báo cáo trong hệ thống Kiu ERP

Chia sẻ lên các Mạng xã hội

Chi sẻ Link

Dùng link vĩnh cửu để chia sẻ lên mạng xã hội media

Chia sẻ với một người bạn

Vui lòng đăng nhập để gửi cái này video bằng email

Xem và trích xuất báo cáo trong hệ thống Kiu ERP

Lượt xem

  • 3576 Tổng Lượt xem
  • 3576 Website Views

Hành động

  • 0 Chia sẻ Mạng xã hội
  • 0 Thích
  • 0 Không thích
  • 0 Bình luận

Lượt chia sẻ

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+